Enkel majoritet vid bostadsrättsombildning

Motion 2009/10:C357 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa enkel majoritet vid bostadsrättsombildningar.

Motivering

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt ger människor en möjlighet att investera, satsa och ta ansvar i sitt boende. Genom en bostadsrätt äger man en andel av sin bostadsrättsförening.

För att en hyresrätt ska kunna ombildas till bostadsrätt ska vissa förutsättningar vara uppfyllda enligt lag. Dels bör det finnas en bostadsrättsförening som är registrerad hos Bolagsverket, dels krävs beslut om ombildning på en föreningsstämma.

Vid föreningsstämman är beslutet giltigt endast om medlemmar i bostadsrättsföreningen haft rösträtt och minst två tredjedelar (67 procent) av de uthyrda lägenheterna röstar för en ombildning. Det innebär att om det i en fastighet finns 30 lägenheter inklusive lokaler behöver minst 20 medlemmar i bostadsrättsföreningen rösta för en ombildning till bostadsrätt.

Att minst två tredjedelar av föreningsstämmans ombud behöver rösta för en ombildning innebär att en minoritet av de boende kan rösta nej för att förhindra en förändring. Villkoren och förutsättningarna bör vara likställda när boende ska ställas inför två alternativ. Möjligheten för ombildning bör vara lika stor som möjligheten att inte göra någonting.

Jag anser att dagens krav på kvalificerad majoritet ska ersättas med ett krav på enkel majoritet.

Stockholm den 2 oktober 2009

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)