Enklare klarering för godstrafik

Motion 2021/22:2188 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att systemet elektronisk klarering för godstrafik av varor bör införas skyndsamt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

E16 är den enda Europaväg som saknar en tullstation mellan Sverige och den yttre gränsen mot Norge. Övriga Europavägar mellan Sverige och Norge har alla tullstationer. Ett alternativ till att upprätta en bemannad tullstation vore dock att bejaka de möjligheter som öppnas upp genom digitaliseringen av klareringstjänster. Tullverket arbetar nu med att införa en teknisk lösning som kommer att bygga på att en chaufför anmäler sin ankomst i en klareringsautomat och får sitt besked att köra vidare till exempel genom ett trafikljus eller en bom.

Ungefär 90 procent av den trafik över Norgegränsen som hanteras av svensk tull passerar via Eda, Hån och Svinesund. Därför har Tullverket sagt att dessa tre orter kommer att prioriteras vad gäller driftsättning av den nya lösningen med klarerings-automater. Men mot bakgrund av vikten av att även säkerställa förutsättningarna för ett flöde av godstrafik över E16 finns det både starka miljömässiga och handelsmässiga skäl till att proven med klareringsautomater bör införas även vid E16. Mot bakgrund av detta borde arbetet vid Tullverket med att införa ett elektroniskt klareringssystem intensifieras.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)