Ensamstående kvinnors rätt till insemination

Motion 2006/07:So207 av Krister Örnfjäder (s)

av Krister Örnfjäder (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om rätten till insemination för ensamstående kvinnor.

Motivering

Enligt nu gällande lagstiftning får insemination endast utföras på kvinnor som är gifta eller är sambo. Om du däremot är ensamstående har du inte rätt till insemination. Du är då hänvisad till att utföra en insemination på egen hand i hemmet.

Jag anser att detta är djupt orättvist mot de kvinnor som väljer att leva ensamma. De bör ha samma rättigheter som de som är gifta eller sambo. Enligt adoptionslagen har ensamstående kvinnor möjlighet att adoptera om de kan visa att de kan ta ansvar för ett barn på egen hand. Detta bör jämställas med en insemination.

Stockholm den 23 oktober 2006

Krister Örnfjäder (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)