Ensamstående kvinnors rätt till insemination

Motion 2006/07:So480 av Veronica Palm (s)

av Veronica Palm (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ensamstående kvinnors rätt till insemination.

Motivering

Familjen som begrepp har under de senaste åren förändrats och utvecklats. Kärnfamiljen (mamma, pappa, barn) som tidigare togs för givet som den allena rådande familjestrukturen har ersatts av en familjesyn baserad på barnets behov av kärlek under sin uppväxt. I Sverige i dag är det möjligt för homosexuella par och ensamstående kvinnor att adoptera barn och för lesbiska par att få assisterad befruktning genom en spermadonator på svenska sjukhus. Men ensamstående kvinnor förvägras denna rätt.

Att vara en bra förälder handlar inte om vilken relationsstatus man just där och då, när tiden är inne, har utan det handlar om individens förmåga att bli en bra förälder. När en ensamstående kvinna beslutar sig för att skaffa barn genomgår hon i regel en lång tankeprocess, och när barnet kommer är det ofta väldigt efterlängtat.

Förmågan att bli en bra och kärleksfull förälder handlar inte om vilket kön eller sexuell läggning individen har. Detta är redan konstaterat. Därför är det nu också dags för de ensamstående kvinnorna att få rätten till assisterad befruktning med donator i Sverige.

Stockholm den 26 oktober 2006

Veronica Palm (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)