Ensamstående kvinnors rätt till insemination

Motion 2011/12:So481 av Jenny Petersson och Camilla Waltersson Grönvall (M)

av Jenny Petersson och Camilla Waltersson Grönvall (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ensamstående kvinnors rätt till insemination.

Motivering

I Sverige idag har heterosexuella kvinnor som lever med en man rätt till insemination, liksom bi- och homosexuella kvinnor som lever med en annan kvinna. I ett av världens mest jämställda länder har inte ensamstående kvinnor rätt att bli gravida genom insemination inom ramen för svensk hälso- och sjukvård.

Situationen för barnlösa att skaffa barn ser olika ut beroende på vilken relation du befinner dig i. Barnlösa ensamstående kvinnor i Sverige har inte samma möjligheter som andra kvinnor att skaffa barn. Att få bli mamma ska inte avgöras vare sig av sexualitet eller av civil status.

Sverige borde föra en öppnare familjepolitik där även ensamstående har större rätt och samma möjligheter att skaffa barn. Därför bör regeringen överväga om insemination för ensamstående kvinnor tillåtas inom ramen för svensk hälso- och sjukvård.

Stockholm den 4 oktober 2011

Jenny Petersson (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)