Entreprenörskap i skolan

Motion 2017/18:2743 av Jenny Petersson (M)

av Jenny Petersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga satsningar på entreprenörskap i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med vänsterregeringen riskerar företagandet i Sverige att stanna av. Få planer finns på att underlätta för företagen, och vi kan se höjda skatter på jobb och företagande som ger ökad belastning på näringslivet. Den hävstång som till exempel alliansregeringens minskade arbetsgivaravgifter utgjorde för företagen har bytts ut mot ett högre skattetryck, och ser man till vänsterregeringens budgetproposition är det så det kommer fortsätta.

Vänsterregeringen behöver tänka om gällande företagandet och dessutom satsa på att främja företagsamheten i yngre åldrar. Undersökningar visar att ett tidigt inträde i företagandet ger värdefull erfarenhet som kan användas för framtida företagssatsningar. Det måste bli en självklar möjlighet för unga att starta sitt eget företag, oavsett om man precis har slutat skolan, är arbetslös eller har en anställning. Men hindren för att bli företagare kan uppfattas som höga – inte minst då den nya regeringens budgetprioriteringar bidrar till ett kallare företagsklimat.

I dag ser flertalet på entreprenörskap som startande och utvecklande av nya företag, likväl som en central faktor för ekonomisk utveckling och skapare av nya arbetstillfällen. Det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd, men den inställningen behöver cementeras redan i skolan. Därför bör regeringen överväga möjligheten att se över att hur ett större inslag av entreprenörskap i skolan kan åstadkommas. I yrkespraktik ska man inte bara lära sig yrket utan även få en inblick i företagandets villkor. Dessutom är entreprenörsövningar för unga vuxna ett sätt att egga igång deras professionella självförtroende, och börja tänka i banor som de kanske inte tidigare har gjort.

Ung Företagsamhet har spelat en viktig roll på landets gymnasieskolor för att få fler unga att testa på att driva företag. Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har de utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. Sedan 2009 arbetar de även på grundskolan. Sedan starten 1980 har ca 360000 personer drivit UF-företag. Ung Företagsamhet kan visa eleverna vägen till framtidens jobb och företagande. Entreprenörskapet är på frammarsch i Sverige och alla gymnasieelever oavsett program bör få möjlighet att driva UF-företag på gymnasiet.

Det är viktigt att uppmana den nu sittande vänsterregeringen att se kopplingen mellan att främja spänningen med att driva företag för våra unga vuxna, och ett levande och välmående näringsliv. Det är således betydelsefullt att fortsätta stärka verksamheter som engagerar sig i detta, så att alla gymnasieelever som vill ska få möjligheten att driva UF-företag.

Jenny Petersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)