Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Entreprenörskap som gymnasiekurs

Motion 2019/20:213 av Hampus Hagman (KD)

av Hampus Hagman (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att göra ett tillägg i gymnasielagen som innebär att entreprenörskap måste finnas som valbar kurs och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är företagare som skapar jobb, och jobb är en grundläggande förutsättning för vårt välstånd och vår välfärd. Det är därifrån skatteintäkterna till vården, polisen, skolan och alla andra välfärdsverksamheter kommer. Många livskraftiga företag är därför helt nödvändiga för att vårt samhälle ska fungera. Den absoluta majoriteten av nya jobb skapas av små och medelstora företag och det är därför av största vikt att dessa företag har de bästa tänkbara förutsättningarna. Men det är också viktigt att nya företag startas och växer till sig.

Ett viktigt initiativ för att fler företag ska startas är Ung Företagsamhet. Där får gymnasieelever möjlighet att prova på livet som företagare och lära sig vad som krävs för att driva en fungerande verksamhet. Det finns också många skolor som har kurser i entreprenörskap på schemat, men långt ifrån alla. För att stärka Sverige som företagarland behöver många fler unga få möjlighet att lära sig entreprenörskap, helst både i teori och i praktik. Förutom en politik som rent generellt gynnar och uppmuntrar företagare, såsom mer konkurrenskraftiga skattenivåer och enklare regelverk, är skolan en viktig pusselbit i detta arbete.

Ett sätt att stärka entreprenörskap inom skolan skulle kunna vara att göra ett tillägg i gymnasielagen om att entreprenörskap som kurs måste finnas som valbar kurs för eleverna. Regeringen bör därför ta initiativ till att utreda om det är möjligt att göra ett


sådant tillägg, och vilka ramar som ska finnas för utformningen av en sådan kurs så att den håller god kvalitet.

Hampus Hagman (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-24 Granskad: 2019-09-24 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)