Erkänn Jerusalem som Israels huvudstad

Motion 2020/21:694 av Magnus Oscarsson och Mikael Oscarsson (båda KD)

av Magnus Oscarsson och Mikael Oscarsson (båda KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jerusalem har en central roll för det judiska folket, både nationellt och som den allra heligaste platsen. Ingen annan religion eller folkgrupp har en relation till Jerusalem som kommer i närheten av judarnas.

Jerusalem nämns 669 gånger i den hebreiska (d.v.s. judiska) bibeln, som ungefär motsvarar det kristna Gamla testamentet. Som jämförelse nämns Jerusalem inte alls i Koranen.

I otaliga böner och psalmer uttrycker judarna sin längtan att få återvända till Jerusalem och Israel. Som när den judiska påskens (Pesach) sedermåltid avslutas med orden ”nästa år i Jerusalem”. Samma önskan avslutar även gudstjänsten vid judendomens heligaste högtid, försoningsdagen (Yom Kippur).

Kung David gjorde Jerusalem till judarnas huvudstad på 1000-talet f.Kr. Jerusalem var det religiösa centret i landet. Där låg det första templet som kung Salomo byggde, och senare det andra templet som Herodes byggde.

Sedan dess har Jerusalem ständigt varit en central symbol i judiskt liv, sekulärt och religiöst, i diasporan såväl som i landet Israel. Israel har de flesta myndigheterna i Jerusalem såsom Knesset och regeringen. Även landets president har sitt residens i Jerusalem. Flera länder som exempelvis Tjeckien, Australien och USA har erkänt Jerusalem som Israels huvudstad. Det är nu tid för även Sverige att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad.

Magnus Oscarsson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-30 Granskad: 2020-09-30 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)