Ersättning till nämndemän

Motion 2005/06:Ju371 av Erling Wälivaara (kd)

av Erling Wälivaara (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över ersättningen till landets nämndemän.

Motivering

Nämndemännen i våra tingsrätter utför ett särskilt viktigt uppdrag. Ersättningen till våra nämndemän är låg och har under lång tid stått stilla. Eftersom uppdraget är synnerligen ansvarsfullt och viktigt är det nödvändigt att också ersättningsnivån för uppdraget följer den ersättningsutveckling som sker på olika områden i samhället.

Enligt min mening bör ersättningsnivåerna för landets nämndemän ses över.

Stockholm den 28 september 2005

Erling Wälivaara (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)