Ersättning vid besök i socialtjänstens verksamhet

Motion 2022/23:2037 av Ida Ekeroth Clausson och Azra Muranovic (båda S)

av Ida Ekeroth Clausson och Azra Muranovic (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge ersättning vid besök i socialtjänstens verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Av olika anledningar kommer många av Sveriges invånare i kontakt med kommunens socialtjänst någon gång i livet. Det är oftast när de får bekymmer av något slag. Det kan bero på att de drabbats av arbetslöshet, sjukdom, funktionsnedsättning eller att deras barn fått problem. Inte sällan drabbar det den som redan har det besvärligt exempelvis med ekonomin.

Om det är så att barnen behöver hjälp för att få en diagnos gjord av psykiatrin behöver familjen få komma i kontakt med BUP.  För att besöka BUP tillsammans med sitt barn får man ledigt från sitt förvärvsarbete och ersättning betalas ut av Försäkringskassan.

Det gäller tyvärr inte vid besök i socialtjänstens verksamheter. Många familjer kan behöva hjälp av socialtjänsten. Där erbjuds familjebehandling för hela familjen. Det kan vara när ett barn inte klarar av skolgången eller har fått problem med droger. Då kan socialtjänsten erbjuda redskap och metoder för att familjen ska klara av den uppkomna situationen. Socialtjänsten har mycket goda kunskaper att erbjuda. En annan hjälp kan vara av från öppenvården som kan erbjuda samtal. Har man det redan svårt ekonomiskt och det har tyvärr många, särskilt ensamstående föräldrar, är det möjligt att man avstår det stöd som socialtjänsten kan erbjuda på grund av att man inte har utrymme att avstå lön.

Förra året lämnades ett delbetänkande in till socialförsäkringsministern där VAB-utredningen föreslog att föräldrar till barn under 12 år ska få rätt till tillfällig föräldrapenning när de behöver närvara i skola eller förskola för att medverka vid en introduktion med syfte att beskriva och förklara barnets behov av vård- eller behandling. Som motionärer menar vi att det även är viktigt att vårdnadshavare som avstår lön för att de besöker socialtjänsten i syfte att barnet eller familjen ska få stöd och hjälp, eller då deras närvaro krävs vid en utredning, ska kunna ansöka om ekonomisk kompensation via socialförsäkringen. Detta kan ske genom att så kallad tillfällig föräldrapenning innefattar besök hos socialtjänsten som rör barnet.

Det borde vara lika självklart att våra socialförsäkringar gäller vid besök i kommunens socialtjänst som vid besök på BUP.

 

 

Ida Ekeroth Clausson (S)

Azra Muranovic (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)