Ersättningssystemet för rovdjursrivna tamdjur

Motion 2020/21:2504 av Denis Begic (S)

av Denis Begic (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till utökat stöd för bönder som fått sina djur dödade av varg eller andra rovdjur, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ett mer rättvist ersättningssystem och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns det många olika åsikter om vargen. En del tycker att det ska finnas så många vargar som möjligt och en del tycker att vargen bör utrotas. Förmodligen är medelvägen den bästa att gå.

I mina möten med bönder i Örebro län har många blivit drabbade av vargen på olika sätt. Det som många vittnar om är det emotionella lidandet oavsett ersättning. Därför är det av största vikt att ersättningsansökningarna sker på ett ändamålsenligt sätt. Därför behöver regeringen se över möjligheterna till att förbättra ersättningssystemet.

Idag finns ett tak på ca 200 000 kronor. Om man har en stor rivning från varg kan man snabbt slå i taket. Därför bör man utreda möjligheten till ett mer rättvist ersättningssystem.

Denis Begic (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)