Ett gränslöst Norden

Motion 2012/13:U249 av Anita Brodén och Christer Winbäck (FP)

av Anita Brodén och Christer Winbäck (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökat samarbete och utbyte mellan de nordiska länderna.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genom ett aktivt arbete med att undanröja gränshinder mellan länderna uppnå ett ”gränslöst Norden”.

Motivering

Västra Sveriges närhet till Norge, nordöstra Sveriges närhet till Finland och södra Sveriges närhet till Danmark har inneburit en ökad marknad och större utbud på arbetsmarknaden. Samarbetet över ländergränserna måste dock följas upp av ytterligare förenklingar i fråga om gränspassering för både tjänster och varor, arbetsmarknadsförsäkringar, sjukförsäkringsförmåner samt för en ökad flexibilitet vid val av grundskola mellan de nordiska länderna.

Trots stora insatser genom arbetet i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet återstår mycket arbete för att nå målet om ”ett gränslöst Norden”.

I tider av kriser i omvärlden behöver Norden tillsammans kraftsamla inom en mängd områden. En översyn av utökat samarbete kring exempelvis säkerhet, miljö, infrastruktur och turism bör utredas. Gränshindren måste få sin lösning inom en snar framtid och utvecklingen av det nordiska samarbetet intensifieras. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 4 oktober 2012

Anita Brodén (FP)

Christer Winbäck (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)