Ett hållbart arbetsliv ger en pension som går att leva på

Motion 2021/22:3089 av Rikard Larsson m.fl. (S)

av Rikard Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förebyggande förhållningssätt i arbetet med ett hållbart arbetsliv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns många anledningar till att vidta åtgärder för att skapa ett hållbart arbetsliv för samtliga arbetstagare på svensk arbetsmarknad. Ett givet argument är att det är en stor del av dygnet för de allra flesta och att det rimligen då också bör vara en del som inte sliter ut, utan som stärker oss som enskilda individer. Men det är också så att arbetslivet påverkar oss i väldigt stor utsträckning efter att vi lämnat det bakom oss. Nämligen genom pensionen. Vilken arbetstid vi har haft spelar roll, vilken lön, hur mycket vi varit sjuka, hur stort ansvar vi tagit för familjen och hur länge vi varit hemma med barnen är några exempel.

Regeringen har glädjande gjort många insatser för att förbättra pensionärers ekonomiska villkor under senaste åren. Borttagande av den högre skatten, höjd garantipension, höjt tak i bostadstillägget, införande av ett särskilt inkomstpensionstillägg.

Arbetsmiljön har en stor betydelse för hur länge människor kan och vill arbeta. En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv som gör att du kan fortsätta ditt yrkesliv till du ska gå i pension. En god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor går hand i hand.

För att skapa ett hållbart arbetsliv behövs det satsas mer på forskning och kunskap.

Arbetsmarknaden är fortfarande könssegregerad och arbetsmiljön i kvinno-dominerade sektorer har inte fått tillräcklig uppmärksamhet. Kvinnor drabbas oftare än män av arbetsrelaterade psykosociala besvär och långvarig sjukdom. Ökade krav på tillgänglighet, möjliggjord genom ny teknik, ökar risken för stress, särskilt för vissa grupper. De möjligheter till flexibilitet som ny teknik erbjuder används inte tillräckligt för att anpassa arbetslivet efter den anställdes villkor.

Arbetsmiljöregelverket bör ses över för att vara anpassat till både dagens och morgondagens arbetsliv, det bör också ge samma skyddsnivå för kvinnor och män, oavsett yrke, bransch eller sektor. Både anställda och arbetsgivare bör ha kunskap om arbetsmiljörisker och aktivt samarbeta för att få bort dem. Hur arbetslivet har sett ut i sin helhet påverkar när människor går i pension. Det påverkar också storleken på pensionen. Kvinnor i arbetaryrken har hälften så hög pension som manliga tjänstemän. Ojämställda löner och att nästan hälften av arbetarkvinnorna arbetar deltid är två viktiga orsaker. De har också sämre arbetsmiljö än både arbetarmän och tjänstemän vilket innebär att många inte orkar arbeta fram till pensionen.

Det arbete som regeringen gör för att skapa ett mer hållbart och jämställt arbetsliv måste prioriteras genom en framåtsyftande och förebyggande förhållningssätt.

Rikard Larsson (S)

Anna Wallentheim (S)

Annelie Karlsson (S)

Elin Gustafsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Jamal El-Haj (S)

Joakim Sandell (S)

Niklas Karlsson (S)

Ola Möller (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Yasmine Bladelius (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)