Ett jämställt samhälle

Motion 2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

av Peter Eriksson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2007/08:A402

av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Ett jämställt samhälle

mp301

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 7

4 Mäns våld mot kvinnor – ett samhällsproblem som kräver en könsmaktsförståelse 8

4.1 Myndighetssamverkan spelar en central roll 8

4.2 Utbildningar inom polisväsendet 9

4.3 Utbildningar inom åklagarväsendet 9

4.4 Utbildningar för domare och nämndeman 10

4.5 Behandlingsprogram för män som begått vålds- och sexualbrott mot kvinnor 10

4.6 Rättsmedicinskt samarbete 11

4.7 Besöksförbudet måste stärkas 12

4.8 Ökade resurser till kvinnojourer 12

4.9 Skärpning av socialtjänstlagens 5 kap. 11 § 13

4.10 Inför samtyckeskrav i våldtäktsparagrafen 13

4.11 Våld i samkönade relationer 14

4.12 Våld
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (42)