Ett jämställt samhälle

Motion 2008/09:A395 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp)

av Esabelle Dingizian m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2008/09:A395

av Esabelle Dingizian m.fl. (mp)

Ett jämställt samhälle

mp315

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

4 Mäns våld mot kvinnor – ett samhällsproblem som kräver en könsmaktsförståelse 6

4.1 Myndighetssamverkan spelar en central roll 7

4.2 Utbildningar inom polisväsendet 8

4.3 Utbildningar inom åklagarväsendet 8

4.4 Utbildningar för domare och nämndemän 9

4.5 Behandlingsprogram för män som begått vålds- och sexualbrott mot kvinnor 10

4.6 Kriscentrum för män 10

4.7 Insatser för kvinnor inom kriminalvården 11

4.8 Rättsmedicinskt samarbete 11

4.9 Besöksförbudet måste stärkas 12

4.10 Medel till kvinnojourer 12

4.11 Skärpning av 5 kap. 11 § socialtjänstlagen 14

4.12 Våld
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (36)