Ett jämställt samhälle

Motion 2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp)

av Esabelle Dingizian m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2009/10:Ju381

av Esabelle Dingizian m.fl. (mp)

Ett jämställt samhälle

mp331

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 7

4 Mäns våld mot kvinnor – ett samhällsproblem som kräver en könsmaktsförståelse 7

4.1 Myndighetssamverkan spelar en central roll 8

4.2 Utbildningar inom polisväsendet 9

4.3 Utbildningar inom åklagarväsendet 9

4.4 Utbildningar för domare och nämndemän 10

4.5 Behandlingsprogram för män som begått vålds- och sexualbrott mot kvinnor 10

4.6 Professionella kriscentrum för män 11

4.7 Insatser för kvinnor inom kriminalvården 11

4.8 Medel till kvinnojourer 12

4.9 Skärpning av 5 kap. 11 § socialtjänstlagens 14

4.10 Våld i samkönade relationer 14

4.11 Våld i hederns namn 15

4.12 Barn
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (43)