Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Ett levande kulturarv

Motion 2021/22:3196 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:3196

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Ett levande kulturarv

Innehållsförteckning

1Förslag till riksdagsbeslut

2Inledning

3Museernas roll i samhället

3.1Fri entré till fler museer

3.2Museiverksamhet över hela landet

3.3Museilagen

3.4Arbetslivsmuseum

3.5Coronapandemins påverkan

4Samlingarna

4.1Samlingarnas bevarande

4.2Samlingarnas utökande

4.3Digitalisering av samlingarna

4.4Museernas säkerhetsarbete

5Världsarvet och vårt ansvar

6Kulturarvsorganisationerna

7Immateriellt kulturarv

8Filmiskt kulturarv

9Skolan och kulturarvet

10Nationella minoriteters och urfolks kulturarv

1        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (9)