Ett nytt tandvårdsstöd

Motion 2006/07:So335 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2006/07:So335

av Lars Ohly m.fl. (v)

Ett nytt tandvårdsstöd

1 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att sträva efter att tandvården i högre utsträckning finns i anslutning till primärvården.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att göra en satsning på kvalitetsutveckling inom tandvården med riktlinjer för behandling och material samt på ökad samverkan med hälso- och sjukvården.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en obligatorisk garanti för utförda arbeten inom tandvården.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (6)