Ett öppnare Sverige

Motion 2007/08:Sf344 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

av Bodil Ceballos m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2007/08:Sf344

av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Ett öppnare Sverige

mp830

1 Sammanfattning

De svenska utvandrarna på 1800-talet hade förmodligen kallats olagliga om de migrerat idag, liksom de personer som nu i skrangliga båtar försöker ta sig till Europa. Vissa är skyddsbehövande av politiska skäl och är då enligt folkrätten flyktingar. Andra är skyddsbehövande av ekonomiska skäl och kallas då istället för olagliga invandrare. Miljöpartiet anser att det inte går att dela upp människors skyddsbehov på detta sätt. Det finns inga illegala människor. Det finns människor som flyr av en eller annan orsak och som har behov att få bosätta sig i ett annat land, permanent eller temporärt. Vi tror inte att någon för skojs skull riskerar livet på Medelhavet, i ett
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (34)