Ett plastpåsfritt Sverige

Motion 2017/18:1205 av Solveig Zander (C)

av Solveig Zander (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att förbjuda plastpåsar i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Användningen av plastpåsar i EU ska minska. Uppgörelsen inom EU innebär att länderna får bestämma hur det ska ske och det blir svårt att kontrollera om den nya lagen följs. EU-målet är att förbrukningen ska ned till 90 påsar per person och år fram till 2019 och sedan till 40 påsar per person fram till 2025. Det är en alldeles för långsam takt, inte minst när vi har goda exempel över hela vår värld på städer och länder som ersatt den miljöfarliga plastpåsen för länge sedan.

Redan våren 2007 förbjöds plastpåsar i matbutiker i San Francisco. Sedan dess har flera andra storstäder såsom Los Angeles och Seattle följt efter. Rwanda har haft ett förbud mot plastpåsar sedan 2008. Något som jag noterade vid socialförsäkringsutskottets resa dit hösten 2016. Det känns omodernt att Sverige inte tillhör skaran som ersatt plastpåsen. Vårt land brukar ju betraktas som rent och skräpfritt. Men i detta avseende ligger vi efter.

Plastpåsen är dessutom mycket dyr. Det tar runt 400 år för en plastpåse att brytas ned i naturen. Förvisso får man tillbaka 1 kg olja i uppvärmning för varje kilo förbränd plast men det går åt 2 kilo olja för att tillverka samma mängd påsar.

Varför erbjuds plastpåsar till kunder när det finns hållbara material på marknaden? Det är glädjande att man oftare i butiker inte per automatik lägger det kunden handlat i en plastpåse utan istället frågar vi om kunden önskar en påse.

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad att regeringen verkar för att tillsammans med affärsidkare, matvarukedjor och andra som i dag har plastpåsar frivilligt avstår från att tillhandahålla plastpåsar till kunder. Detta som ett första steg i att därefter förbjuda användning och försäljning av plastpåsar.

 

Solveig Zander (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)