Ett reformerat system för flyktingmottagande

Motion 2009/10:Sf320 av Kalle Larsson m.fl. (v)

av Kalle Larsson m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2009/10:Sf320

av Kalle Larsson m.fl. (v)

Ett reformerat system för flyktingmottagande

v446

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

4 Asyltiden 6

4.1 Bortre gräns i asylprocessen 7

4.2 Rätten att arbeta under asyltiden 7

4.3 Introduktion och svenskundervisning från första dagen 8

4.4 Höjd dagersättning för asylsökande 9

4.5 Rätten till eget boende 9

4.6 Asylsökande barns skolgång 11

4.7 Rätten till vård på lika villkor 11

5 Kommunernas skyldigheter i flyktingmottagandet 12

5.1 Dagens utformning av flyktingmottagandet 13

5.2 Behov av ett reformerat system 14

5.3 Bindande lagstiftning om flyktingmottagande 14

5.4 Preciserade krav om flyktingmottagande av hög kvalitet 15

5.5 Höjd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (30)