Ett skattesystem för värdeburen tillväxt

Motion 2011/12:Sk361 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2011/12:Sk361

av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Ett skattesystem för värdeburen tillväxt

S88002

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

1 Inledning 4

2 En kunskapsbaserad ekonomi för höjd sysselsättning 5

3 Framtidens utmaningar: sociala investeringar och klimatet 6

4 Vad är rättvisa skatter? 7

5 Grönare beskattning för klimatet och överlevnad 8

6 Likformig beskattning för tillväxt, effektivitet och hållbarhet 9

6.1 Inkomstbeskattning 9

6.2 Beskattning av företag, kapital och fastigheter 11

6.3 Mervärdesskatt 13

6.4 Klimat- och miljöskatter 14

6.5 Andra punktskatter 16

7 Översyn av vinst och konkurrens i välfärden 17

8 Motverka skattefusk, skatteplanering och skatteflykt 19

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (30)