Ett starkare FN

Motion 2016/17:48 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2016/17:48

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Ett starkare FN

1                  Innehåll

1Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Sverige i FN

4.1FN-strategi

4.2Ett mer enat FN

4.3Ett starkare civilsamhälle i FN

4.4Fler svenskar i FN

4.5Ett mer jämställt FN

5Reformera FN-systemet

5.1Reformera säkerhetsrådet

5.2Stärk generalförsamlingens position

5.3Öka andelen obundna anslag

5.4Ett öppnare och mer transparent FN

5.5Valet av ny generalsekreterare

6Konflikthantering

6.1Återupprätta respekten för folkrätten

6.2Skyldighet att skydda

6.3Tidig varning och respons

6.4Agendan för kvinnor, fred och säkerhet

6.5Stoppa övergrepp av FN-personal

7Global utveckling

7.1One UN

8Mänskliga rättigheter

8.1Ökat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-21 Granskad: 2016-09-26 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (28)