Ett starkare företagsklimat i Jönköpings län

Motion 2021/22:3800 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD)

av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fortsatt stöd till näringslivet efter pandemin för att hantera effekterna av pandemin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jönköpings län har ett diversifierat näringsliv vilket är en stor fördel. En bredd av branscher där småföretag, medelstora företag, offentliga institutioner och större företag ger både bredd och djup. Just nu är det en tudelad situation för näringsliv. Dels de som klarat sig väl eller till och med kunnat utveckla under pandemin och dels de som drabbats ytterst hårt av pandemin och det bristande statliga stödet. Livsverk har gått förlorade och andra riskerar gå förlorade. Pandemin närmar sig kanske sitt slut men effekten av pandemin kommer påverka företagen i Jönköpings län under lång tid.

Regeringen har under krisen vidtagit åtgärder i form av flera stödpaket riktade till företagen. Inte sällan har det skett efter påtryckningar från Kristdemokraterna. Vår ambition har varit att i konstruktiv anda söka lösningar. För företagens skull, och därmed för jobbens och välfärdens skull.

Att permitteringsstödet kom på plats var viktigt för att skydda arbetstillfällen. Kristdemokraterna ville se ett högre tak i stödet än vad som initialt gavs. Därtill ville vi slopa kravet på arbetsgivare att först göra sig av med tillfälligt anställda innan permitteringar kunde ske. Regeringen tillmötesgick det första, men beklagligt nog inte det andra. Sverige gick därmed på tvärs med flera andra länder och människor med svag ställning på arbetsmarknaden förpassades till arbetslöshet i onödan.

Kristdemokraterna presenterade tidigt förslag på omställningsstöd mot bakgrund av det intäktsras som näringslivet upplevde. När regeringens förslag kom avsåg det två månader. Senare, efter krav från bland annat oss kristdemokrater, förlängdes stödet och vidgades också till att gälla egenföretagare.

Det är av stor vikt att de reformer som nu sjösätts efter pandemin är strukturellt riktiga och för Sverige ur krisen. Det behövs jobbreformer som är breda, snabba och träffsäkra – kraftfulla åtgärder som bryter med massarbetslösheten. En nyckelfaktor i återhämtningen är ett gott företagsklimat där investeringar stimuleras och det är enkelt och lönsamt att anställa. De branscher som idag har brist på personal behöver få del av särskilda satsningar på åtgärder sav skilda slag. Exempelvis hotell- och restaurangnäringens personal har under pandemins svåra år sökt sig till nya branscher och idag när en uppgång kan skönjas är det svårt för näringen att hitta kompetent personal. Olika varianter av snabbspår inom utbildningssektorn bör prövas.

Det har funnits en möjlighet att använda skattekontot som en slags bank. När nu företagen ska återbetala skulden till skattekontor är det av yttersta vikt att regalerna formas så att företagen klarar en återgång. Krav på snabb återbetalning eller andra snäva krav kommer försvåra situationen ytterligare för redan drabbade företag.

Acko Ankarberg Johansson (KD)

Andreas Carlson (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)