med anledning av prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering

Motion 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2007/08:A8

av Lars Ohly m.fl. (v)

med anledning av prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering

1

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Regeringens förslag 3

4 Bakgrund 3

5 Förslagens övergripande konsekvenser 4

6 Vänsterpartiets ställningstagande 5

6.1 En mer enhetlig och mindre komplicerad lagstiftning 6

6.2 En separat lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet 6

6.3 Skydd mot strukturell diskriminering på grund av kön 7

6.4 Skydd för juridiska personer 7

6.5 Bristande tillgänglighet som diskriminering 8

6.6 Positiv särbehandling 9

6.7 Åldersdiskriminering 10

6.8 Steriliseringskravet vid fastställandet av könstillhörighet 10

6.9 Rätt till hälso- och sjukvård oavsett legal status 11

6.10 Aktiva
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-03-28 Bordläggning: 2008-04-01 Hänvisning: 2008-04-02
Yrkanden (34)