Ett stärkt stöd för anhöriga till personer som tagit sitt liv

Motion 2021/22:547 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till ett nationellt kompetenscenter till stöd för anhöriga till personer som tagit sitt liv, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Psykisk ohälsa talar vi alltför sällan om i vårt samhälle. Det är många gånger fyllt med skam och särställs därför från många andra sjukdomstillstånd som helt okomplicerat diskuteras i samhället. Självmord och självmordsförsök är ett stort problem då det dessutom är den vanligaste dödsorsaken bland medborgare i åldersgruppen 15–44 år. Kvar lämnas familj och närstående med en oändlig sorg som dessutom många gånger kryddas med skuld och känsla av medskyldighet ”Kunde jag ha gjort något mer?” eller ”Borde jag ha sett signaler jag missat?” Att stå med fullbordat faktum och inte ha möjlighet att styra situationen skapar ohållbara situationer där inte bara familj och närstående blir drabbade utan även samhället i stort då en lucka uppstår och efter­levande inte längre fungerar i sin vardag.

Idag saknas en sammanhållande kraft som erbjuder stöd till anhöriga till personer som tagit sitt liv och till personer som försökt ta sitt liv. Ett sådant kompetenscenter behöver innehålla multidisciplinära kompetenser med insatser från både kommuner och landstinget för att på bästa och mest effektiva sätt fånga upp nätverket och stödja i resan tillbaka efter en fruktansvärd tragedi som ett självmord och självmordsförsök innebär.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)