Ett starkt svenskt jordbruk – en blomstrande landsbygd

Motion 2021/22:3437 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2021/22:3437

av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Ett starkt svenskt jordbruk – en blomstrande landsbygd

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk livsmedelsproduktion ska fortsätta att klassas som samhällsviktig verksamhet också efter att coronakrisen är över och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den samordnande funktion för ekologisk produktion som regeringen har inrättat i stället bör ha till uppgift att se till hela jordbrukets hållbarhet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige inte ska ha ett särskilt produktionsmål eller konsumtionsmål för ekologisk odling och tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (65)
Behandlas i betänkande (20)