Ett trygghetssystem som inkluderar jobbskaparna

Motion 2019/20:197 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en helhetsöversyn av trygghetssystemen för att inkludera företagare och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över snedvridningarna i arbetslöshetsförsäkringarna för företagare och blivande företagare och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändringar i reglerna för vilka som omfattas av friskvårdsbidrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Som företagare idag är du med och skapar arbeten och skatteintäkter till staten. Trots det är företagare ofta exkluderade från olika trygghetssystem eller har bara begränsad tillgång till dem. Flera system är dessutom konstruerade på ett sådant sätt att det försvårar för den som vill starta eller driva företag.

Alla människor som arbetar, oavsett anställningsform, har rätt till de grundläggande trygghetssystemen. Idag är det en stor risk att gå från att vara anställd till att anställa sig själv, d.v.s. att vara företagare. Det är helt orimligt att de som finansierar vårt trygghets­system inte själva får likvärdig del av det.

Den som driver ett eget företag och har skäl för att få graviditetspenning, exempelvis genom ett tungt eller farligt jobb, får idag stå för betydande utgifter. För en anställd räcker ett intyg från arbetsgivaren och ett läkarutlåtande, men för en företagare krävs intyg från en arbetsmiljöexpert, som intygar problemen. Kostnaden för ett sådant intyg faller dessutom på den enskilda individen. De reglerna bör ses över för att i ett inledande skede avlasta kostnaden och i ett senare skede om möjligt slopa prövningen till förmån för ett läkarutlåtande på samma sätt som för anställda.

Det är idag också svårt och skiljer sig framförallt väldigt mycket åt, om det finns möjlighet att uppbära både a-kassa och starta eller driva företag. Olika fackförbund tolkar regler olika, vilket skapar otydligheter, osäkerhet och svaga incitament för den som är arbetslös på heltid eller deltid att antingen starta företag eller öka verksamheten i det befintliga företaget. I vissa fall kan det dessutom vara mer lönsamt att lägga ner företaget än att driva det vidare. Dessa felaktiga effekter av dagens trygghetssystem skapar problem för företag att starta, växa och i slutändan kanske även anställa fler.

Även när det gäller friskvårdsbidrag är företagare missgynnade, trots de positiva effekterna av möjligheten att få friskvårdsavdrag. Den som driver ett eget företag har inte möjlighet att få friskvårdsbidrag från det egna företaget. Detta trots att den som driver ett företag har precis lika stort behov av friskvård som de anställda, ibland större. Det är rimligt att de som är grunden till vår välfärd också inkluderas av välfärds­systemen. Vi behöver fler som blir företagare och förverkligar sina idéer. Då är det också viktigt att de uppmuntras – inte motarbetas – av systemen. Därför måste regeringen se över reglerna för vilka som får nyttja friskvårdsbidrag så att även egna företagare har möjlighet att göra avdrag för friskvård.

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-24 Granskad: 2019-09-24 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)