Ett tryggt och hållbart arbetsliv

Motion 2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2018/19:383

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Ett tryggt och hållbart arbetsliv

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Ordning och reda på arbetsmarknaden

4.1 Individuell redovisning av skatter och arbetsgivaravgifter

4.2 Tydligare villkor för F-skatt

4.3 Bättre utstationeringsregler

4.3.1 Ändringar av utstationeringsdirektivet och genomförande i svensk rätt

4.4 Ytterligare åtgärder för att stärka arbetstagarnas ställning inom EU

4.4.1 Juridiskt bindande socialt protokoll

4.5 Förbättrade regler för utländska företag som verkar i Sverige

4.5.1 Utvidga systemet med anmälningsplikt

4.5.2 Utred inkomstskattelagens bestämmelser om fast driftställe

4.5.3 Beskattning och betalning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-14 Granskad: 2018-11-15 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (43)