Ett tryggt Sverige fritt från brott och extremism

Motion 2019/20:1605 av Alireza Akhondi (C)

av Alireza Akhondi (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder enligt motionens intentioner vad gäller ett tryggare Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det borde vara en självklarhet att vi som bor i Sverige ska kunna känna oss trygga i de områden där vi lever och bor. Att aldrig behöva se oss över axeln på väg hem från tunnelbanan, bussen eller ute på gatorna. Att vi ska kunna vara helt säker på att polis, ambulans och brandkår kommer när vi behöver dem. Att vi ska vara fria att leva det liv vi vill, oavsett varifrån du kommer eller oavsett var i Sverige vi bor. Tyvärr är det inte så idag. I vissa områden har gängkriminella satt skräck i människors vardag, människor skjuts på öppen gata eller så kallade moralpoliser tagit på sig själva att kontrollera människors beteende och polariseringen i samhället ökar. Polis och ambulans har ibland svårt att rycka ut i vissa delar på grund av våld och stenkastning.

Detta är helt oacceptabelt! Vi kan inte gå med på att det finns människor som år ut och år in lever i ett område där samhällets lagar och regler inte gäller. Att vi ska behöva känna oss oroliga för att brandkåren inte kommer fram ifall det börjar brinna i lägenheten. Att vi inte vet om ambulansen kommer i tid ifall det händer en olycka. Att människor känner oro för att möta hot och våld för att klä sig som man själv vill. Att se närbutiken slå igen därför att butiksinnehavaren tröttnat på hot, våld och rån.

När samhället inte tar tag i brott som sker systematiskt i vissa bostadsområden är inte bara ett svek mot de människor som drabbas utan också mot de värderingar och lagar som vi bygger vårt samhälle på. Det är dags att vända på utvecklingen. Men det kommer att ta tid och det kommer krävas en mängd insatser för att på allvar inkludera de så kallade utanförskapsområdena i vårt gemensamma samhälle. Det som krävs är dels förebyggande arbete, både från kommunen och från polisen. Men också en ökad närvaro av polis på plats. Brott som sker måste klaras upp och de ansvariga ställas inför rätta. Vi måste ge mer resurser till polisen för att de ska klara detta men också involvera hela samhället för att nå dit.

Kommunerna kan göra mycket mer för att samordna det brottsförebyggande arbetet, inte minst genom samarbete med det lokala näringslivet. Vi bör därför ge kommunerna ett tydligt ansvar för just detta. Det måste också bli tydligare för den som drabbas av brott vad man har rätt till i form av stöd och rådgivning.

En personlig lots kan vara ett stöd för den som vill lämna en kriminell livsstil bakom sig. Även ett bättre samarbete mellan kommunen och kriminalvården efter avtjänat straff behövs så att människor lättare kan lämna sin brottsliga bana bakom sig.

Mot bakgrund av ovan bör regeringen återkomma med förslag på

      hur vi kan stoppa alla former av bidrag till organisationer som inte respekterar demokrati, alla människors lika värde och jämställdhet.

      åtgärder för en närvarande polis i hela Sverige och säkerställa att det finns fler poliser i våra mest utsatta områden i Sverige.

      fler insatser mot kriminalitet genom att öka såväl kommunernas som polisens brottsförebyggande kapacitet och ge kommunerna ett tydligt och lagstadgat brottsförebyggande ansvar. 

      möjligheter att kunna erbjuda en personlig lots till den som vill lämna en kriminell livsstil bakom sig och hur vi stärker samarbetet mellan kommunen och kriminalvården efter att en person avtjänat sitt straff.

Alireza Akhondi (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)