Ett utvidgat tjänstemannaansvar

Motion 2021/22:1872 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att återinföra ett utvidgat tjänstemannaansvar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är oerhört viktigt att Sveriges befolkning kan lita på att tjänstemän verkligen följer lagar och regler efter bästa förmåga.

Det får aldrig ens finnas en misstanke om att en tjänsteman bedriver någon form av egen agenda eller inte håller sig till regelverket i sitt myndighetsutövande.

Alla människor kan göra fel och det får man ju hantera på bästa sätt.

Men det måste finnas mycket tydligare sanktioner och straff för de tjänstemän som uppenbart har gått ifrån regelverket och aktivt drivit en egen linje i arbetet.

Sveriges befolkning ska aldrig behöva vara oroliga över att bli behandlade av på fel sätt för att man fått ”fel tjänsteman” i sin ärendehantering, utan rättssäkerheten måste alltid vara den högsta möjliga.

De absolut flesta tjänstemän sköter sitt uppdrag och arbete på ett helt klanderfritt sätt och det får aldrig ifrågasättas.

Men de som går utanför regelverket i sitt arbete begår ett mycket allvarligt brott som måste lyftas upp och tydligt bestraffas.

Idag blir sällan tjänstemän som gjort fel bestraffade utan de ”gömmer sig” ofta bakom tjänstemannakollektivet på arbetsplatsen.

Men med tydligare straff och sanktioner och ett tydligt tjänstemannaansvar som gällde före 1976 så skulle nog de tjänstemän som idag tar dessa risker avstå från att lämna regelverket. Därför bör man se över och utreda om det regelverket som gällde före 1976 kan återinföras i en modern tappning

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)