Ett värdigt och välkomnande mottagande av ensamkommande barn

Motion 2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2017/18:1937

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Ett värdigt och välkomnande mottagande av ensamkommande barn

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

3.1De ensamkommande barnen

4Rättigheter och välfärd

4.1Information, delaktighet och trygghet

5Asyl

6Socialtjänstens ansvar

7Boende

7.1Ankomstboenden

7.2Grupphem/gruppboenden och HVB

7.3Stödboende

7.4Familjehem

8God man

9Övergången från 17 år till vuxen

9.1Folkhögskolor

10Utbildning

11Fritid

12Hälsa

13Barn som försvinner

13.1Lagar som skapar osäkerhet

13.2Kunskap om barn som avviker

2        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (35)