EU-flaggan på statliga offentliga byggnader

Motion 2010/11:K370 av Walburga Habsburg Douglas och Lotta Finstorp (M)

av Walburga Habsburg Douglas och Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om användandet av EU-flaggan vid statliga offentliga byggnader.

Motivering

Under de mer än tio år som gått sedan Sveriges inträde i Europeiska unionen har vi mognat som medlemsland. Undersökningar visar att fler svenskar upplever EU-medlemskapet som positivt och ser reella fördelar med att samarbeta på en europeisk nivå. Fortfarande är det dock få personer som känner någon starkare identifikation och samhörighet med unionen.

En flagga utgör en stark symbol för identifikation och samhörighet. En flagga kan användas för att göra en gemenskap mer levande. Det svaga intresse som många personer i Sverige hyser för Europafrågan och andra centrala europeiska frågor som rör vår kulturella identitet och politiska framtid behöver vändas. Vi riskerar annars att bli mindre delaktiga i EU och andra centrala frågor som påverkar oss alla. I detta arbete är symboler viktiga. En symbol kan skapa en känsla av gemenskap och tillhörighet. EU-flaggan behövs därför som symbol för att på ett konkret och visuellt sätt väcka känslor av samhörighet och gemenskap med vårt europeiska ursprung, vår europeiska historia och vår gemensamma europeiska framtid.

Av den orsaken bör EU-flaggan jämte den svenska – användas i offentliga sammanhang, exempelvis vid statliga organisationer, myndigheter och bolag. Ett ökat användande av EU-flaggan inom det statliga området skulle även uppmuntra kommuner och landsting i hela Sverige till ett ökat användande.

Stockholm den 26 oktober 2010

Walburga Habsburg Douglas (M)

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)