EU

Motion 2005/06:U290 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Den övergripande utvecklingen i Europeiska unionen 5

4 Ett starkt och avgränsat EU 6

5 Bättre förutsättningar för företagande och nya jobb 9

5.1 Främja tillväxten och dynamiken i den europeiska ekonomin 9

5.1.1 Ökade insatser för företagande och tillväxt 9

5.1.2 En vitaliserad inre marknad 10

5.1.3 Ökad valfrihet för konsumenterna 10

5.1.4 Tydligare regler för tjänstehandeln 11

5.2 En konkurrenskraftig utbildning 12

5.3 Återhållsamhet och prioritering i EU:s budget 13

6 Den gemensamma miljöpolitiken 14

6.1 Globala miljöproblem 14

6.2 Gränsöverskridande miljöproblem i EU och dess närområde 15

7 Ett säkert och rättstryggt EU 16

7.1 En aktiv brottsbekämpning 16

7.2 En
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (28)