Europaparlamentets säte

Motion 2008/09:U328 av Sven Gunnar Persson (kd)

av Sven Gunnar Persson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att koncentrera Europaparlamentet till en ort.

Motivering

I skrivande läge är Europaparlamentet den enda politiska församlingen i världen som inte är koncentrerad till ett enda säte. Istället är parlamentet utspritt över tre städer i tre olika stater. Luxemburg spelar den mindre rollen där parlamentets sekretariat och en stor del av den administrativa personalen arbetar. Strasbourg är det officiella sätet där plenarsessioner hålls 12 gånger per år. Till Bryssel är rådet och kommissionen lokaliserade. I Bryssel håller partigrupperna och parlamentets ständiga utskott sina möten, kortare plenarsessioner hålls också här.

Kostnader för transporter av materiel och människor, uppvärmning och elektricitet beräknas uppgå till 200 miljoner euro per år. Det är en summa Europas skattebetalare varje år lägger ut med stor tvekan. Europadomstolen har i ett utslag fastställt parlamentets fulla myndighet att själv kunna avbryta den flyttkarusell som ständigt pågår mellan de olika lokalerna. Med hänsyn till de enorma kostnader, utsläpp och förargelse flyttandet orsakar, bör Europaparlamentet koncentreras till en ort. Sverige bör under sitt ordförandeskap under 2009 arbeta aktivt för att denna fråga lyfts på agendan.

Stockholm den 7 oktober 2008

Sven Gunnar Persson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07
Yrkanden (1)