Europeiskt investeringsavtal med Taiwan

Motion 2020/21:151 av Hampus Hagman (KD)

av Hampus Hagman (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att EU ska ingå ett bilateralt investeringsavtal med Taiwan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

EU är en viktig partner för Taiwan. Unionen är en av Taiwans viktigaste handelspart­ners, och också en av de största utländska investerarna i Taiwan. Men både Taiwan och EU skulle kunna dra nytta av ett ännu djupare samarbete.

Sverige och Taiwan delar centrala värderingar som respekt för demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och yttrandefriheten våra två länder är i själva verket närmare varandra än många kanske inser vid en första anblick. Inte bara delar våra länder ovan nämnda kärnvärden, vi har också starka relationer när det gäller akademiskt utbyte och handel. Det finns dock en stor potential att fortsätta att fördjupa och stärka våra handelsrelationer.

Taiwan visar också tydligt på vilken framgång ett land kan åstadkomma när det arbetar hårt för marknadsekonomi, med en snabb ekonomisk tillväxt som har resulterat i hög välfärd. En betydande del av den globala högteknologiska industrin härstammar också från landet.

Europeiska unionen har en gemensam handelspolitik och EU har med rätta lagt ned mycket kraft på att upprätta frihandelsavtal med andra länder, som Japan och Kanada. På samma sätt skulle ett bilateralt investeringsavtal (BIA) mellan EU och Taiwan vara ömsesidigt fördelaktigt och ett viktigt steg för att ytterligare förbättra och utveckla handelsförbindelserna mellan Sverige, resten av unionen och Taiwan.

Export av jordbruksprodukter är viktigt för EU och står för ca 9% av EU:s totala export. Om EU och Taiwan kan fördjupa och bredda bilaterala investeringar och handel skulle det inte bara uppmuntra den europeiska exporten av jordbruksprodukter till Taiwan samt förbättra skyddet av europeiska investeringar i Taiwan utan även locka fler taiwanesiska företag att investera i Europa. Detta skulle i sin tur bidra till att skapa fler arbetstillfällen för bägge parter. Sverige har också ett stort exportutbyte med Taiwan och landet ses som en viktig handelspartner.

På grund av Taiwans närhet både geografiskt och kulturellt med Kina och andra länder i Sydostasien har taiwanesiska företag under de senaste decennierna gjort stora investeringar och utvecklat avancerade kontaktnät i dessa regioner. Detta skulle inne­bära en stor fördel för EU:s nuvarande strategi för ekonomisk tillväxt och kommersiella intressen.

Vinsterna är dock mycket större än rent ekonomiska att fortsätta stärka handels­förbindelserna med Taiwan är ett av de bästa sätten att stödja demokrati och mänskliga rättigheter i den östasiatiska regionen.

Det finns så som anförts i motionen flera skäl att Sverige uppmanar EU att börja samtala med Taiwan om ett bilateralt investeringsavtal (BIA) gällande investeringar, offentlig upphandling och marknadstillträde för handel med tjänster, vilket i sin tur kan leda till ett heltäckande ekonomiskt avtal (ECA).

Hampus Hagman (KD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2020-09-16 Granskad: 2020-09-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)