Faderskapstest

Motion 2006/07:C340 av Krister Örnfjäder (s)

av Krister Örnfjäder (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om faderskapstest.

Motivering

Varje år utförs det nästan 2 000 faderskapstest i Sverige. Blodproven som fadern ska lämna tas på ett sjukhus eller en vårdcentral. Provet märks med mannens personuppgifter och skickas sedan till Universitetssjukhuset i Linköping där provet analyseras på den rättsmedicinska avdelningen.

Varje år upptäcks ett antal fall av fusk där någon annan än den som ska lämna provet genomgår blodprovstagningen. Hur många det egentligen är fråga om vet ingen då det bara är de fall som upptäcks som man känner till.

Den svaga punkten i hela förfarandet är identitetskontrollen. I Socialstyrelsens föreskrifter står det bland annat att provtagaren ska kontrollera mannens identitet. Men det finns inga regler för att identifieringen ska följa med provsvaret så att man kan veta att rätt person har lämnat provet. För att minska risken med att fusk förekommer vid faderskapstest måste därför kopiering av legitimationen ske och sparas tillsammans med provsvaret. På så sätt undviker man att misstankar uppstår om att fel person har lämnat provet.

Stockholm den 27 oktober 2006

Krister Örnfjäder (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)