Fallet Dawit Isaak

Motion 2012/13:U263 av Arhe Hamednaca m.fl. (S)

av Arhe Hamednaca m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan tio år.

Motivering

Den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak, född den 27 oktober 1964 och tidigare bosatt i Göteborg tillsammans med hustru och barn, greps i Eritreas huvudstad Asmera i september 2001.

Dawit Isaak sitter fängslad utan rättegång och utan möjlighet till kontakt med vare sig sin familj eller omvärlden. Enligt Amnesty International är Dawit Isaak den ende svensken som betraktas som samvetsfånge.

Dawit Isaak ska enligt rapporter vara i livet, även om mycket talar för att livet i fångenskap i Eritrea har försvagat Dawit Isaak som tidigare torterats och varit i behov av att få sjukvård.

Senast i augusti 2012 kom Reportrar utan gränser med en rapport om att tre eritreanska journalister som suttit fängslade i samma fängelse som Dawit Isaak dött.

Den tysta diplomati som varit Sveriges strategi i försöken att få till en frigivning av Dawit Isaak har inte fungerat. I Storbritannien pressade regeringen den eritreanska regimen aktivt för att få den att släppa två brittiska medborgare som satt fängslade. Den metod som den brittiska regeringen använde var att ta ifrån den eritreanska ambassadpersonalen dess fria rörlighet i landet och att förbjuda den dubbelbeskattning som eritreanska medborgare i andra länder utsätts för. Det innebar att de eritreaner som var i Storbritannien förbjöds att skicka pengar till Eritrea, något som den eritreanska regimen är mycket beroende av. Efter en kort period av aktiva påtryckningar släpptes de två britterna. Sverige måste intensifiera ansträngningarna för att få till en frigivning av Dawit Isaak, och då behövs ett starkare tryck med nya metoder. Den tysta diplomatin har visat sig inte fungera.

Sveriges och omvärldens protester till stöd för en frigivning av Dawit Isaak måste fortsätta. Att få tecken på att Dawit Isaak fortfarande är vid liv är oerhört angeläget. Ambitionen måste vara att fortsätta arbetet tills Dawit Isaak är på fri fot.

Stockholm den 26 september 2012

Arhe Hamednaca (S)

Hillevi Larsson (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)