Färdtjänst i annan kommun

Motion 2007/08:T528 av Betty Malmberg (m)

av Betty Malmberg (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skyldigheten för en kommun att anordna färdtjänst i en annan kommun.

Motivering

I 3 § lagen om färdtjänst (2006:1114) anges att en kommun får anordna färdtjänst i annan kommun för den kommuninnevånare som berättigats till färdtjänst. Genom den formuleringen ges stora utrymmen för tolkning av besökskommunens möjlighet eller skyldighet att anordna färdtjänst. Konsekvenserna blir dessvärre oftast att personer som beviljats färdtjänst endast har möjlighet att resa inom kommunen eller med riksfärdtjänst mellan två kommuner. Detta påverkar möjligheten till delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer som beviljats färdtjänst. I vardagen påverkar det till exempel möjligheten att studera eller arbeta på annan ort.

Färdtjänsten ses idag som en del av kollektivtrafiken och bör således utformas så att man kan resa även vid vistelse i annan kommun.

Stockholm den 4 oktober 2007

Betty Malmberg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)