Färdtjänst till och från idrottsträning

Motion 2021/22:813 av Anna Wallentheim (S)

av Anna Wallentheim (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kommunernas regelverk för färdtjänst till och från idrottsträning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Pandemin slog hårt mot de allra flesta av oss. Den påverkade inte bara vårt sätt att leva och arbeta utan också våra möjligheter att röra oss. Redan innan pandemin var människors ökade stillasittande något att oro sig för, framför allt för barn och unga, men tyvärr har pandemin påskyndat denna negativa trend. När det gäller just barns och ungas idrottande har vi under pandemin sett en minskning på 20 procent, och för personer med funktionsnedsättning är motsvarande siffra 50 procent.

Motion är något som får oss att må bra, både psykiskt och fysiskt. Att röra på sig stärker immunförsvaret, minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och blodproppar och motverkar stelhet i muskler och leder. Motion gör också att vi sover bättre samt har en positiv effekt på depression och nedstämdhet. Utöver detta ger träning också möjlig­het till social gemenskap och kan bidra till att minska människors ensamhet. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för alla grupper i samhället att kunna motionera, allt från att promenera till att delta i idrottsrörelsens verksamhet.

För många människor med funktionsvariationer är det svårt att ta sig till sin idrotts­träning när kommunen nekar dem transport. Det här rör främst personer som har olika typer av hjälpmedel. Ett tydligt exempel är att personer med specialanpassade hjälp­medel, såsom specialanpassad rullstol, blir nekade att ta med sig dessa till träningen.

Regeringen bör därför se över kommunernas regelverk för färdtjänst till och från idrottsträning och idrottstävlingar, för att öka möjligheten för alla med funktions­variation och hjälpmedel att kunna idrotta. Det handlar om att alla ska ha samma rätt till färdtjänst i hela landet.

 

 

Anna Wallentheim (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)