Färjeförbindelsen till Holmön

Motion 2012/13:T475 av Anders Sellström (KD)

av Anders Sellström (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en driftsäker och kapacitetsmässigt väl fungerande transportlösning för Holmön.

Motivering

Under många år har färjeförbindelsen mellan fastlandet och Holmön varit helt otillfredsställande. Staten har ansvaret via sitt rederi att klara transporterna på ett säkert och kontinuerligt sätt. Det uppfylls inte idag.

En historisk tillbakablick på Holmöns allmänt finansierade transporter visar att dessa tillhandahållits i 75 år. Dagens färja lastar max 17 ton, kan lasta en bil och bryter 10–14 cm is. Färjan är ur drift mellan en och tre månader varje år på grund av stora problem med isen. Färjan har dessutom under de senaste 9 månaderna spenderat fyra månader på varv, bland annat under maj och juni vilka tillhör de mest transportkrävande månaderna. Behovet av kapacitet och kontinuitet i transporterna till Holmön uppfylls inte idag. Om det är alla överens.

I den utredning som Thage G Peterson ledde för att söka hitta en långsiktig lösning på transportproblemen till Holmön var ett av direktiven att lösningen skulle vara kostnadsneutral för staten. Utredningen baserades i för stor utsträckning på dåvarande Vägverkets idéer där man inte nog analyserat de transportmedel man föreslog och inte heller tagit hänsyn till de lokala förhållanden som gäller på Kvarken. Förslaget om att kombinera en stor svävare och en ombyggd gammal färja har tyvärr inte klarat av att leva upp till den långsiktiga lösning som skulle trygga Holmöns behov på lång sikt.

Jag föreslår därför att regeringen tar upp frågan med Trafikverket för att lösa ut frågan om en driftssäker och kapacitetsmässigt välfungerande transportlösning för Holmön.

Stockholm den 5 oktober 2012

Anders Sellström (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)