Färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok

Motion 2017/18:98 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok i infrastrukturplaneringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under ett antal år har färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok bedrivits under sommaren med ekonomiskt stöd från Oskarshamn respektive Borgholms kommun. En årstid då trafiksituationen är extra ansträngd som en följd av att befolkningen ökar från ca 25 000 till över 300 000 tack vare en stark turism och sommargäster. Denna färjetrafik hjälper då till att avlasta Ölandsbron, vilken har en mycket pressad trafiksituation, för de som vill resa mellan norra Öland och fastlandet under sommaren om än i mindre omfattning.

En utökad trafikering under andra årstider skulle även innebära helt andra förutsättningar för boende på norra Öland, då man skulle kunna pendla till Oskarshamn för arbete. Idag så är man utöver den lokala arbetsmarknaden utlämnad till förbindelsen mot Kalmar som utgör närmsta arbetsmarknadsregion. En situation som inte hittills har bidragit till att man lyckats växa som kommun sedan Ölandsbron byggdes, samtidigt som Mörbylånga kommun haft en tillväxt på över 40 % och har den direkta närheten till bron.

Med bakgrund av ovanstående och att den kommunala finansieringen är högst osäker så tycker jag att förutsättningarna bör ses över för en framtida färjetrafik mellan Byxelkrok och Oskarshamn i infrastrukturplaneringen.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-18 Granskad: 2017-09-19 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)