Färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok

Motion 2020/21:132 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD)

av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för färjetrafik mellan Byxelkrok och Oskarshamn i infrastrukturplaneringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under ett antal år så har färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok bedrivits under sommaren med ekonomiskt stöd från Oskarshamn respektive Borgholms kommun. En årstid då trafiksituationen är extra ansträngd som en följd av att befolkningen ökar från ca 25000 till över 300000 tack vare en stark turism och sommargäster. Denna färje­trafik hjälper då till att avlasta Ölandsbron, vilken har en mycket pressad trafiksituation, för de som vill resa mellan norra Öland och fastlandet under sommaren om än i mindre omfattning.

En utökad trafikering under andra årstider skulle även innebära helt andra förutsätt­ningar för boende på norra Öland då man skulle kunna pendla till Oskarshamn för arbete. Idag så är man utöver den lokala arbetsmarknaden utlämnad till förbindelsen till Kalmar som utgör närmsta arbetsmarknadsregion. En situation som inte hittills har bidragit till att man lyckats växa som kommun sedan Ölandsbron byggdes, samtidigt som Mörbylånga kommun haft en tillväxt på över 40% och som har den direkta närheten till bron.


Med bakgrund av ovanstående och av att den kommunala finansieringen är högst osäker så bör förutsättningarna i infrastrukturplaneringen ses över för en framtida färje­trafik mellan Byxelkrok och Oskarshamn.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-09-16 Granskad: 2020-09-16 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)