Fartkontroller

Motion 2019/20:1486 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen om vilka som har rätt att genomföra fartkontroller och kontroller av fordon på våra vägar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lagöverträdelser vad gäller hastigheten på våra vägar är något som till stor del kontroll­eras av övervakningskameror. Men polisen genomför också en mängd kontroller av hastigheterna på våra vägar, vilket tar stora resurser.

Dessutom kunde hastighetskontrollerna som genomförs manuellt användas till att kontrollera fordonen och lasten i högre grad än idag om tid och resurser fanns. Polisens arbete måste dock prioriteras för att räcka till för alla de uppgifter yrkeskåren är tillsatt att bevaka.

Fartkontroller och kontroller av last och fordon skulle om tydlig avgränsning gjordes kanske kunna genomföras av annan personal än poliser. Hur en lastbil är lastad och att lasten är surrad på ett tillbörligt sätt är också kontroller som idag ofta måste prioriteras bort. Det är dock viktiga säkerhetsfrågor och lastförskjutning kan innebära stora risker på våra vägar.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)