Fast förbindelse mellan Håbo kommun och Knivsta kommun

Motion 2017/18:3173 av Ulrika Karlsson i Uppsala m.fl. (M)

av Ulrika Karlsson i Uppsala m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en vägfärja (frigående eller linfärja) mellan Skokloster i Håbo kommun och Västersjö i Knivsta kommun och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många invånare i Uppsala län arbetspendlar både inom länet och till kringliggande län. Därför är det av särskild vikt med en verklighetsanpassad infrastruktur, inte minst för att underlätta arbetspendling och för att bättre knyta ihop arbetsmarknadsregionen och Uppsala läns olika delar. I dag måste den som ska färdas mellan Västersjö och Skokloster avverka drygt fem mil på små slingriga vägar. Detta trots att det endast är några 100 meter vattenvägen mellan dessa orter.

Att inrätta en fast förbindelse mellan Knivsta kommun och Håbo kommun skulle främja tillväxten, stärka arbetsmarknadsregionen, främja ökat bostadsbyggande och innebära tydliga förbättringar för miljön. Dessutom skulle invånarna i Håbo kommun komma närmre akutsjukvården vid Akademiska sjukhuset. Regeringen bör därför överväga möjligheten att inrätta en fast förbindelse i form av en vägfärja (frigående eller linfärja) mellan Håbo kommun och Knivsta kommun.

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Marta Obminska (M)

Jessika Roswall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)