Fehmarn bält-förbindelsen

Motion 2017/18:2633 av Marie Granlund m.fl. (S)

av Marie Granlund m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningen för att ta fram en strategi kring Fehmarn bält-förbindelsen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Danmark och Tyskland bygger en fast förbindelse mellan Rödbyhavn och Puttgarden. Förbindelsen, över Fehmarn bält, innebär att skandinaviska järnvägsnätet och det kommande kontinentala höghastighetsnätet kopplas samman mellan Köpenhamn/Malmö och Hamburg. Restiden mellan Malmö och Hamburg kommer kortas ner möjligtvis så pass mycket som till 2,5 timmar vilket innebär stora möjligheter för arbetspendling och kunskapsutbyte. Bygget av tunneln under Fehmarn bält, som förbinder Danmark och Tyskland, är redan beslutad. Tågförbindelsen tar lite längre tid att få på plats. Det borde dock inte stanna vid att transportsträckorna kortas utan vårt mål ska vara att södra delarna av Sverige, mest specifikt Skåne, integreras med de norra delarna av Europa, specifikt Tyskland.

28–29 maj kommer Fehmarn bält-dagarna att hållas i Malmö. Det om något är ett tecken att förbindelsen berör även svenska intressen. I och med en god förbindelse mot Tyskland kan Öresundsregionen bli en del av Europas kanske mest kunskapsintensiva regioner och hela Skandinavien får avsevärt bättre förbindelser för både gods- och persontransporter mot norra Europa. Öresundsregionen, d v s östra delarna av Danmark och Skåne, har tillsammans en befolkning på cirka 3,9 miljoner människor. Hela området som kommer att bildas samman – Hamburg och Schleswig-Holstein i Tyskland, region Själland och region Huvudstaden i Danmark samt Skåne i Sverige har en befolkning på 8, 9 miljoner människor. Det är alltså något färre än hela Sveriges befolkning.

Öresundsintegrationen har varit igång en mycket längre period och det har funnits en uttalad politisk vilja från både Sverige och Danmark att vi ska skapa förutsättningar för bättre integration. Samtidigt ser vi att vi har en hel del kvar att arbeta med trots våra politiska ansträngningar. Det finns fortfarande problem med olika länders system vad det gäller socialförsäkringar, pensioner och skatteregler vid arbetspendling och kontakter över gränserna där människor kommer i kläm. Arbetspendlingen minskar och samarbeten mellan institutioner för högre utbildning har stött på problem.

Integrationsarbetet över gränserna kräver nationellt intresse och det borde finnas en svensk nationell strategi för integration med Danmark och Tyskland. Hela förbindelsen mellan Danmark och Tyskland beräknas bli klar först 2028 vilket ger oss tid att säkerställa att regionen utvecklas framgångsrikt redan från början. Det krävs ett samordnat och strukturerat arbete som kan underlätta integrationen från den dag då första tåget kommit från Hamburg till Malmö.

Marie Granlund (S)

Hillevi Larsson (S)

Jamal El-Haj (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)