Flaggning av adresser för ambulans

Motion 2019/20:1608 av Alireza Akhondi (C)

av Alireza Akhondi (C)

Förslag till riksdagsbeslut 

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder enligt motionens intentioner vad gäller flaggning av adresser för ambulans och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Blåljuspersonal redo att hjälpa människor i nöd arbetar dag som natt, året runt, i hela Sverige. När polisen åker på ett uppdrag görs alltid en sökning av adressen och om det visar sig att det förekommit hot eller våld tidigare iakttar polisen extra försiktighet och åker ofta med förstärkning. När ambulans eller räddningstjänst åker till samma adress får de dock ingen varning, då SOS Alarm inte får flagga kända och farliga adresser. Det innebär att de som arbetar på ambulansen kan gå rakt in hos någon som tidigare kniv­huggit ambulanspersonal, och som kanske har planen att göra det igen.

Att arbeta i en blåljusverksamhet är en riskfylld miljö där inte allt går att förebygga, därför är det viktigt att använda sig av den information som finns och tillåta flaggning av kända farliga adresser och patienter.

Alireza Akhondi (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)