Fler fängelser

Motion 2020/21:1956 av Ulrika Jörgensen (M)

av Ulrika Jörgensen (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att öppna för fler aktörer att driva anstalter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Våra fängelser är fullbelagda, och brottslingar som är dömda till fängelse kan få vänta 100 dagar innan de ska inställa sig vid anstalten för att avtjäna sitt straff. Detta är helt orimligt, tidigare var inställelsetiden höjd från 50 dagar till 75 och nu ytterligare höjd till alltså 100 dagar. Detta ger fel signal i samhället, och risken är stor att dömda brottslingar fortsätter att göra nya brott. Det borde övervägas att öppna upp för att fler aktörer än statliga ges möjlighet att driva anstalter.

Ulrika Jörgensen (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)