Fler i arbete – fler vägar framåt

Motion 2007/08:Fi276 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2007/08:Fi276

av Lars Ohly m.fl. (v)

Fler i arbete – fler vägar framåt

v650

1 Sammanfattning

Sverige behöver ett spårbyte för ökad rättvisa, förstärkt välfärd och kloka investeringar för framtiden. Medan regeringen lagt en närsynt och oansvarig budget, som systematiskt ger mer till dem som har mest, pekar Vänsterpartiet ut en radikalt annorlunda färdriktning. Vänsterpartiets politik gör skillnad. Vår budget visar konkret på punkt efter punkt hur Sverige kan bli ett bättre land att leva i, för många fler.

Vi vill stärka solidariteten och sammanhållningen i samhället. Det kräver en annan ekonomisk politik än den regeringen driver. Det kräver en politik som omfördelar från förmögna till fattiga, det kräver satsningar på välfärden och långsiktiga investeringar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)