Fler jobb och växande företag

Motion 2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2017/18:3405

av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Fler jobb och växande företag

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det statliga riskkapitalet i större utsträckning ska användas i fond-i-fond-lösning tillsammans med privat riskkapital för att öka det privata riskkapitalet i tidiga faser och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla former för att stimulera det privata riskkapitalet att, oberoende av statliga insatser, komma in tidigare i investeringskedjan och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Finansinspektionen i uppdrag att se över hur regelverket i banksektorn kan förenklas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (40)
Behandlas i betänkande (16)